Hva skjer

Foto: Jan Dirk von Ohle

Foredrag på ADHD Norge Østfold sitt årlige mestringsseminar.

Lørdag 13 november 2021, skal jeg få holde foredrag for mange flotte foreldre til barn med ADHD, og voksne selv med samme diagnose.


Der skal jeg dele mine erfaringer, min bagasje og mine verktøy til en god hverdag med ADHD.


Jeg skal belyse de gode egenskapene vi innehar, det mangfoldet vi bidrar til, og den gleden vi sprer rundt oss, ved å være impulsive, lattermilde, rause, direkte og vi overrasker stadigvekk med å være skikkelig impulsive!


Dette gleder jeg meg til, og ønsker du at jeg kommer til ditt lag og holder foredrag der også, så er det bare å kontakte meg for en god og uforpliktet samtale!


Vi sees!

Foredrag på markeringen  av Verdnesdagen for psykisk helse.

I år har jeg den æren av å være foredragsholder, når Kirkens Bymisjon i Indre Østfold skal markere Verdensdagen for Psykisk helse.Temaet i år er Under og Etter pandemien. Vær oppmerksom! Vær tilstede! Følg opp!


Jeg skal få fortelle min egen historie om å gå inn i en pandemi med en psykisk uhelse. Hvordan alle tilbud forsvant, og man tok flere skritt tilbake, og måtte ta opp kampen etter å ha funnet nye krefter.  


Hvordan har samfunnet håndtert de som har en psykisk uhelse? Alle som har havnet i ensomheten, føle seg etterlatt, ingen tilbud, hjemmeskole/kontor, håpløsheten og hvordan er mørketallene på de som har prøvd å ta egne liv, og de som har "lykkes".


Arrangementet er gratis, så her er det bare å dukke opp hvis du har lyst!


Jeg kan love en varm og lun atmosfære, som blir ekte og usminket.


Håper vi sees!

Jonny Jern- dagen 9.okt 219. oktober inviterer «Jonny Jern» og Indre Østfolds tre Sanitetsforeninger til «Jonny Jern» dag.


Sammen ønsker vi å feire den første boka om «Jonny Jern» med en raus fest for alle store og små i Askims flotte Folkepark.

Da kommer «Jonny Jern», «Vita C» og den litt tullete «Radikalen» og synger og underholder til glede for små som store.

Denne dagen er alt som serveres gratis. BAMA kommer med en lastebil fylt til randen av frukt og grønt og andre godsaker.


Jeg er så heldig å få lov til å være konferansier under den delen av arrangementet som skjer inne i kafèbygget, og jeg skal også få lede den gode panelsamtalen som skal skje etter foredraget til Tore Petterson, hvor også Ingeborg Senneset dukker opp!


Men først litt om Jonny Jern og vennene hans (tatt i fra Facebooksiden til Jonny Jern):


Hei!

Jeg er Jonny Jern. Jeg og vennene mine har nå fått en egen ideell organisasjon som du kan få være med i.

Vårt mål er å kunne nå ut til alle - ja, da mener vi ALLE - med vår "grunnpakke" som skal hjelpe barn og unge til å få et sunt forhold til kropp og helse. Vi vil utarbeide verktøy og informasjonsmateriell rettet mot alle barn og unge, skoler, barnehager og andre institusjoner som i sitt arbeid bidrar til å påvirke barn og unges helse. Jeg og vennene mine kommer til å jobbe særlig for å nå ut til grupper i samfunnet som ofte blir oversett, eller som er utfordrende å nå frem til. Foruten målgruppen barn og unge, så ønsker vi å lage verktøy som kan brukes i det forebyggende

helsearbeidet blant psykisk utviklingshemmede. Vi gleder oss til tiden fremover. Vi ønsker nemlig å bli for ernæring, slik Karius og Baktus er for tannhelsen.

Jeg og vennene mine ønsker å få gjort noe med den urettferdige og unødvendige sosiale ulikheten i helse.

Snart vil du få en mulighet til å bli medlem. Ved å bli støttemedlem hjelper du oss med dette viktige arbeidet.


Selv om dette er barnas dag så vil vi også ha et tilbud til de litt mer voksne.


Folkekjære Tore Petterson har i store deler av sin barndom blitt mobbet og holdt utenfor. Han gleder seg til å komme til oss i Indre Østfold og dele sine tanker om hvordan vi sammen kan forebygge mobbing, og skape et mer inkluderende og rausere samfunn.


Etter foredraget med Tore Petterson, vil det bli en panel-samtale fra scenen, hvor vi skal snakke om

raushet, imot utenforskap, for inkludering, imot kroppspress, for trygghet for alle, imot mobbing og for å forebygge sosial ulikhet i helse, ja sosial ulikhet generelt.


TIl denne samtalen kommer også super engasjerte Ingeborg Sennetset, som er en dyktig samfunnsdebatant, journalist i Aftenposten, og hun reiser om dagen rundt i landet med Peder Kjøs hvor de har foredraget "Jævlig mennesklig", som handler mye om det å være bra nok, og hvor Ingeborg snakker åpnet og ærlig om hennes liv med Anorexia. 


I panelet sitter også skaperen av Jonny Jern, Beate Riiser Wengen, som har et mål å få Jonny Jern ut til alle kommuner i landet, for å bekjmepe utenforskap, jobbe for innlkudering, minske kroppspress hos barn og unge, og gi barn et godt forhold til sunn kost som vil fremme folkehelsen vår.


Den siste i panelet vil være Kari Mette Fjell, som jobber til daglig som leder for Krisesenteret i IØK. Hun har et sterkt og bredt samfunnsengasjement. Hun er tøff i sakene hun brenner for, og har tydelige tanker om forbedringspotensialet i hvordan forebygge at mennesker som utøver vold kan fanges opp, å bli møtt på en god måte i samfunnet. Dette er bare en av Kari Mettes hjertesaker.


Vi gleder oss masse til å se både store og små, som også vil kunne få boken utdelt helt gratis!


Tusen takk til  hjernen bak , Beathe Riiser Wengen! Uten hennes engasjement og pågangsmot, hadde Jonny Jern aldri sett dagens lys!
Foto: Alex Iversen

Foto: Kristoffer Myhre