Foredrag

Mine foredrag:

"Meg som rollemodell - Mitt ansvar"

Dette er et foredrag hvor jeg tar for meg:


  • Hvordan vår bagasje fra oppveksten, påvirker oss som rollemodeller for våre barn og unge. Jeg bruker min oppvekst som eksempel, og hvordan den påvirket min måte å takle hverdagen til min datter. Hun ble mobbet i hele oppveksten, og hvordan påvirket det en hel familestruktur?


  • Hvordan har mobbingen endret seg, etter at sosiale medier har blitt en så stor del av verdagen til både barn, unge og voksne? Hvor stor betydning har likes og komentarer, og hva er konsekvensen av hvordan vi med overlegg stenger noen ute? Er vi klar over hvor stor skade det kan gjøre, og er dette et like stort problem hos voksne, som hos barn og unge?


  • Hvordan påvirker voksnes "språk" barn og unge, fra vi sitter rundt middagsbordet, til hvordan vi omtaler andre på sosiale medier? Er vi så programertet i oppdragelsesmønsteret, at de fleste av oss fortsatt lever etter "gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør"? Vi vil vel alle være gode rollemodeller, men tørr vi virkelig å utfordre oss selv ved å stille oss dette spørsmålet, og svare helt ærlige......


         Er vi gode rollemodeller, og hva er en god rollemodell?


Dere får et foredrag som kommer rett i fra hjertet, fordi dette er et foredrag som er basert på min historie, mine erfaringer og opplevelser, og dere vil få en ekte historie som treffer dere i hjertet.

En historie som vil sette tankene i bevegelse, og dere vil gå ut etterpå å tenke på om det er noe dere kan endre for å bli bedre rollemodeller, bli bedre på å fremsnakke andre og gå forran som gode eksemper!


Husk en ting: Det er lettere å styrke barn, en å reparere voksne!


Ta kontakt for å få mer informasjon, og se gjerne videoen under her!


Ønsker du et foredrag om det å få ADHD som voksen? Det er straks også klart!