Referanser

Referanser og hyggelige ord!

Foto: Liss-Hege Eriksen

Beskjedenhet kan vanskelig betegnes som en dyd.

Den er mer en følelse enn en tilbøylighet.

Den er en slags frykt for å få dårlig rykte.

-Aristoteles-

Kriminalomsorgen Region Sør


Da region sør inviterte til samling for barneansvarlige i våre 12 enheter fikk vi anledning til å invitere Rowena til å delta og samtidig holde et foredrag om hvordan livet har vært for henne. Vi ble vitne til en gripende historie om hvordan det offentlige tjenesteapparatet sviktet på alle områder, hvordan mobbing ødela fremtiden til et lite barn og hvordan utenforskap påvirket hele familien hennes. Vi fikk et sterkt innblikk i en mors kamp for å støtte, løfte og bære når alle andre sviktet. Rowena har en sterk og intuitiv formidlingsevne som tilhørerne merker at kommer rett fra hjertet.

Vi fikk høre om hva som gjorde at Rowena sin familie har overlevd og fikk på denne måten innsikt i hvilke krefter som bor i en mor.

Og – vi fikk også innblikk i hvordan denne familien fungerer i dag – på både godt og vondt. Det var en veldig berørt deltagergruppe som avslutningsvis fikk høre hvordan denne sterke kvinnen har snudd tap etter tap til et liv med mening og verdi.


Vi i region sør takker for at vi fikk høre denne historien og anbefaler dette til andre regioner og etater som jobber med barn og familier. Tusen takk!


Tone Gran - Rådgiver


ADHD Norge Østfold


To år på rad har vi hatt stor glede av å ha Rowena, som foredragsholder på vårt årlige Mestringsseminar. 


Hun er et fyrverkeri av en dame, som har holdt levend, morsomme og inspirerende foredrag, om sin livserfaring med ADHD. Hun er også opptatt av hvor viktig egenomsorg er, og har generelt sett sterkt fokus på psykisk helse. 


Vi fikk mange positive og gode tilbakemeldinger på evalueringsskjemaet fra deltakerene på seminaret. det som ble skrevet var  blant annet " Det var mye liv!", "Hun har en sterk historie!", og flere ønsket å høre henne igjen.


Kort oppsumert, så fikk vi Rowena på godt og vondt, latter og tårer, i ett! Man får rett og slett "Full Pakke!"


Vi kan varmt anbefale Rowena, og vi kommer garantert til å benytte oss av hennes tjenester igjen!


Lene Hvamstad - Styreleder i Østfold


Kirkens Bymisjon Drammen


Kirkens Bymisjon i Drammen arrangerer en gang i måneden Motivasjonskvelder, der vi inviterer ulike mennesker til å

holde en times foredrag. Vi var så heldige å få besøk av Rowena siste mandag i januar. 


Sammen med 70 andre, fikk vi høre et inspirerende og lærerikt foredrag.


Hennes formidlingevne var topp, og hun hadde publikum i sin hule hånd!


Et foredrag som anbefales på det sterkeste!


Jon Dahl - Seniorrådgiver 

        

Ta kontakt for å booke foredrag eller veiledning!


Hvis du vil at Rowena skal komme å inspirere og motivere i din organisasjon eller ditt arrangement, hvor hun deler ut latter, tårer og legger igjen mange gode refleksjoner, som de

kan ta med seg videre både i arbeidslivet og hverdagen?


Trenger du veiliedning i en litt vanskelig hverdag med psykisk uhelse, lever med ADHD selv eller pårørende til noen med ADHD, eller trenger hjelp til selvutvikling og forstå verdien av egenomsorg?


Foto: Liss-Hege Eriksen